Internetveikala lietošanas noteikumi

SIA „Mazliet elegances”, reģistrācijas Nr. 42103050046, adrese: Zvaigžņu iela 7a, Aizpute LV-3456 (turpmāk – Internetveikals), nodrošina mājas lapā pieejamo saturu un sniedz preces/pakalpojumus saskaņā ar zemāk izklāstītajiem Lietošanas noteikumiem.

1. Vispārīgie noteikumi

Ja patērētājs, izmantojot mājas lapas starpniecību, iegādājas preces/pakalpojumus, tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un ir pakļauta Latvijas Republikas tiesību normām, kas regulē distances līgumu, tai skaitā Latvijas Republikas „Patērētāju tiesību aizsardzības likumam”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2014.gada 20.maija noteikumiem Nr.255 „Noteikumi par distances līgumu” u.c.

2. Pirkumu veikšana

Lai veiktu pasūtījumu, izvēlieties produktus un pievienojiet tos iepirkumu grozam, ņemot vērā minimālā pasūtījuma ierobežojumu, aizpildiet visus nepieciešamos laukus sadaļā Pasūtījuma noformēšana un veiciet pirkuma apmaksu.

Informācija par produktu, tā sastāvdaļām un alergēniem ir pieejama produktu aprakstā.

Distances līgums ir noslēgts ar pasūtījuma apmaksas brīdi.

SVARĪGI:

 •   Pasūtījums internetveikalā jāveic ne vēlāk kā 3 darba dienas iepriekš;
 •   Pēdējā brīža pasūtījumus pieņem tikai telefoniski pa tālr.+37127848749;
 •   Lielāka apjoma pasūtījumus jāsaskaņo individuāli vismaz 5 darba dienas iepriekš, zvanot pa tālr. +37127848749;
 •   Pasūtījumus nedēļas nogalei aicinām veikt savlaicīgi;
 •   Svētdienās pasūtījumi netiek izsniegti.


3. Apmaksas noteikumi

Norēķinu valūta vietnē ir eiro. Pirkumu iespējams apmaksāt, izvēloties vienu no šādām maksājuma metodēm:

 • Skaidrā naudā, saņemot uz vietas ražotnē;
 • Saņemot rēķinu elektroniski un veicot pārskaitījumu ar internetbankas starpniecību;
 • Izmantojot apmaksas metodi „paysera”.

NB! Izmantojot internetbanku apmaksas metodi "paysera", apstipriniet pasūtījumu un noklikšķiniet uz pogas “Atgriezties pie tirgotāja”.

Rēķins pircējam tiek nosūtīts automātiski, veicot pasūtījumu Internetveikalā. Pirms veikt pārskaitījumu uz rēķinā norādīto kontu kredītiestādē OBLIGĀTI jāsgaida apstiprinājuma e-pasts no Internetveikala.

Ja kāda iemesla dēļ pasūtījumu izpildīt nebūs iespējams, klients par to tiks informēts, un samaksātā naudas summa tiks atmaksāta pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas.

4. Saņemšanas noteikumi

 •   Pasūtījumus var izņemt AIZPUTĒ, Zvaigžņu ielā 7a;
 •   Izvēloties piegādi ar kurjeru, Internetveikala pārstāvis sazināsies ar Jums, lai precizētu piegādes laiku;
 •   OBLIGĀTI jāņem vērā, ka piegādēm ar pakomātu starpniecību nav pieejams viss Internetveikalā norādītais sortiments. Informācija, vai produktu ir iespējams piegādāt ar pakomāta starpniecību, ir norādīta pie produkta apraksta.
 •   Brīdī, kad sūtījums tiek nodots 3.personai (kurjers, pakomāts), atbildību par to uzņemas attiecīgais pakalpojuma sniedzējs.
 •   Pie pasūtījuma saņemšanas nepieciešams pārliecināties par pasūtījuma saturu un iepakojuma stāvokli. Pasūtījumu var nepieņemt, ja tā saturs ir neatbilstošs vai iepakojums bojāts. Lūdzu, ņemiet vērā, ka produktu izskats un iepakojums var nedaudz atšķirties no mājas lapas  informatīvā attēla.
 •   Ja klients pasūtījuma saņemšanas brīdī nav izteicis pretenzijas pret tā izskatu un saturu, uzskatāms, ka tas pilnībā atbilst viņa prasībām, un nekādu pretenziju nav.

5. Izmaiņas, atcelšana, atteikums

Pircējam ir tiesības atteikties no pasūtījuma internetveikalā ne vēlāk kā 72 h (3 dienas) PIRMS noliktā saņemšanas datuma. Pēc šī termiņa pasūtījumā nav iespējams veikt nekādas izmaiņas.

Atteikumu var pieteikt, tikai zvanot pa tālr.+37127848749 darba dienās no 9:00 līdz 18:00.

Atteikuma tiesības nav piemērojamas, ja:

 •   Pircējs ir juridiska persona;
 •   Pasūtījums netiek izņemts norādītajā dienā un laikā;
 •   Ja nav ievērots atteikumam norādītais termiņš.

Pēc pasūtījuma saņemšanas pircējs atteikuma tiesības izmantot nevar, tāpēc klienti tiek lūgti rūpīgi pārliecināties par preces atbilstību savām vēlmēm pirms pasūtījuma apmaksas.

Par pasūtījumiem, netiek atmaksāta nauda gadījumā, ja nav ievēroti atteikuma tiesību noteikumi.

Internetveikals nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus internetveikala kontroles (kurjers vai pakomāts).

6. Privātuma politika un personas personas datu apstrāde

Šie noteikumi attiecas tikai uz tādu pircēju, kurš ir fiziska persona. Internetveikals apstrādā tikai tos personas datus, kurus pircējs ir ievadījis pie preču pasūtīšanas - vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasta adrese un piegādes adrese. Pārējo informāciju pircējs var sniegt pēc nepieciešamības un brīvas izvēles.

Vietni www.mazlietelegances.lv uztur un personas datu pārzinis ir SIA „Mazliet elegances”, vienotais reģ. Nr. 42103050046, Saules iela 5-32, Aizpute, Dienvidkurzemes novads, LV-3456, e-pasta adrese info@mazlietelegances.lv.

Piekrītot Internetveikala lietošanas noteikumiem, pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt Internetveikala veiktajai personas datu apstrādei, atbilstoši Internetveikala lietošanas noteikumiem un Privātuma politikā un personas datu apstrādē norādītajam.

6.1. Kādi personas dati tiek apstrādāti

Apstrādāti tiek tikai tie personas dati, ko pircējs sniedz un kas nepieciešami pasūtījuma izpildei vai atbildes sniegšanai:

§  veicot pasūtījumu mūsu vietnē vai pa telefonu (vārds, uzvārds, e-pasta adrese, telefona numurs, piegādes adrese, citi dati, ja tādi tiek norādīti);

§  dati par veiktajiem pirkumiem (preces, summas, datumi);

§  sazinoties ar mums pa telefonu vai rakstot e-pastu (vārds, uzvārds, e-pasta adrese, telefona numurs, citi dati, ja tādi tiek norādīti).

Interenetveikals nekādā veidā neapstrādāj pircēja maksājumu informāciju.

6.2. Kādiem nolūkiem tiek apstrādāti personas dati

Personas datus, kas mums nodoti, veicot pasūtījumu mūsu vietnē vai pa telefonu, vai e-pastu, mēs apstrādājam tikai pasūtījuma izpildes, piegādes un ar to saistītās saziņas nolūkā, kā arī nolūkā sniegt atbildes uz pircēju uzdotajiem jautājumiem. Apstrādes tiesiskais pamats ir ar pircēju noslēgtā distances līguma izpilde, kā arī normatīvo aktu prasību ievērošana grāmatvedības un nodokļu uzskaites jomā.

Bez jūsu tieši un nepārprotami izteiktas piekrišanas mēs neizmantojam jūsu e-pasta adresi vai tālruņa numuru mārketinga vai komerciālo sūtījumu vajadzībām.

6.3. Personas datu glabāšanas ilgums

Personas datus, kas mums nodoti, veicot pasūtījumu vai uzdodot jautājumu mūsu vietnē vai pa tālruni, vai e-pastu, mēs saglabājam vienu gadu, pēc tam personas dati tiek dzēsti.

Grāmatvedības un nodokļu uzskaites vajadzībām personas dati preču pavaddokumentos/rēķinos un grāmatvedības programmā tiek saglabāti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktiem termiņiem.

6.4. Kam tiek nodoti personas dati

Personas dati minimāli nepieciešamajā apjomā tiek nodoti tikai personām, kas ir tieši iesaistītas pasūtījumu sagatavošanā, izpildē, piegādē un uzskaitē, kā arī atbildes sniegšanā uz pircēju pieprasījumu vai jautājumu.

Saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem personas dati tiek sniegti tiesību aizsadzības iestādēm, kā arī citām kompetentām valsts institūcijām, pamatojoties uz to pieprasījumu.

Personas dati netiek nodoti trešajām personām.

Visi personas dati glabājas Eiropas Savienībā.

6.5. Sīkdatnes

Internetveikala vietnē tiek izmantotas tikai nepieciešamās sīkdatnes, lai nodrošinātu vietnes darbību un pircēja izvēlētā pakalpojuma sniegšanu. Sīkdatnes netiek izmantotas reklāmas, tai skaitā trešo personu reklāmas, personalizēšanai.

6.6. Pircēja tiesības

Pircējam ir tiesības:

 •   pieprasīt par sevi informāciju, proti, kādi personas dati ir SIA “Mazliet elegances” rīcībā un kādiem mērķiem tie tiek apstrādāti;
 •   pieprasīt personas datu labošanu vai dzēšanu;
 •   pieprasīt apstrādes ierobežošanu;
 •   iebilst pret savu personas datu apstrādi

Lai īstenotu savas tiesības, kā arī citos ar personas datu apstrādi saistītos jautājumos, pircējam ir tiesības rakstiski vērsties pie datu pārziņa ar jautājumu, iebildumu vai pieprasījumu, nosūtot to uz iepriekš norādīto pasta vai e-pasta adresi. Datu pārzinis to izskatīs bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā.

Ja pircēju neapmierina datu pārziņa sniegtā atbilde vai pircējs uzskatīs, ka personas datu apstrāde tiek veikta, neievērojot normatīvo aktu prasības, viņam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē - Datu Valsts inspekcijā.

7. Strīdu izšķiršanas kārtība

Jautājumos, kas nav regulēti šajos Internetveikala lietošanas noteikumos, pircējs un Internetveikals vadās pēc LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Strīdus, kas radušies starp pircēju un Internetveikalu, risina savstaprēju sarunu vai sarakstes ceļā. Ja strīdu neizdodas atrisinās sarunu vai sarakstes ceļā, pusēm ir tiesības vērsties LR tiesu instancē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

8. Noslēguma noteikumi

Internetveikals saglabā tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma veikt grozījumus šajos Internetveikala lietošanas noteikumos, Internetveikalā piedāvāto preču klāstā un cenu politikā. Šis noteikums nevar tikt piemērots uz grozījumu un/vai papildinājumu izdarīšanas brīdi jau veiktiem un apmaksātiem pasūtījumiem.

     +371 27848749                    info@mazlietelegances.lv


SIA „Mazliet elegances”
LV 42103050046
Zvaigžņu iela 7a, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456

Pirkumu grozs